Domácí mobilní hospic

Mimo jiných služeb na území okresu města Frýdek – Místek poskytujeme i služby mobilní hospicové péče.

Co znamená hospicová péče

Hospicová péče je paliativní péče poskytována pacientům s nevyléčitelným onemocněním a umírajícím pacientům hospicem.Základem této péče je partnerství mezi ošetřovatelským týmem, pacientem a jeho rodinou.

Zahrnuje všechny prvky paliativní péče: paliativní medicínu, ošetřovatelskou, psychologickou, spirituální, respitní a terminální péči jako i péči o rodinné příslušníky (psychosociální podporu a pomoc rodině pacienta).

Péče je poskytována odborným kvalifikovaným personálem formou návštěvní služby 24hod denně.

Tuto službu lze poskytnout nad maximální rámec návštěv domácí péče (což jsou 3 návštěvy denně) a to naindikovaným kódem (tzv. Signální kód) lékařem. Péče pak není omezená pouze do výše 3 návštěv za den, ale je poskytována na základě aktuálních potřeb klienta. Dle jeho zdravotního stavu je frekvence a délka návštěv přizpůsobena a navýšena na požadovaný počet.

Cíl hospicové péče

Cílem je poskytnout pacientovi kvalifikovanou péči v období, kdy není možná kurativní ani paliativní péče a není nutná nemocniční péče.

Hlavní náplní je symptomatická léčba a komplexní péče při úzké spolupráci s členy rodiny, s neomezenou možností kontaktu – rodina a pacient a zahrnuje všechny prvky ošetřovatelské péče.

Naše péče vyzdvihuje možnost ponechat pacienta v jeho domácím prostředí, mezi příbuznými, plně respektující jeho osobnost, vnitřní život a mezilidské vztahy. 

Mobilní hospicová péče je charakterizována interdisciplinárním přístupem a důrazem kladeným na:

 • léčbu bolesti a zmírnění příznaků nemoci,
 • celkovou rehabilitaci,
 • dobrou komunikaci,
 • psychologickou podporu,
 • radami pro rodinu,
 • pozornost duchovním potřebám (v případě zájmu),
 • kvalifikovanou a týmovou péči pacientovi a jeho rodině.

Mobilní hospic pacientovi slibuje

 • nebude trpět nesnesitelnou bolestí,
 • bude vždy respektována jeho lidská důstojnost,
 • v posledních chvílích života nezůstane sám,
 • léčba a péče je poskytována na základě informovaného souhlasu,
 • hospicová péče se řídí etickým kodexem.

Součástí naši péče je půjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek usnadňujících péči o nemocného v domácím prostředí (viz půjčovna pomůcek). 

Lidský život má své vnitřní limity a dřív či později končí smrtí. Je to fakt a zkušenost, kterou musí projít každá lidská bytost.Varování
Zavřít