Domácí péče - indikovaná lékařem

Domácí zdravotní péče je určena dvěma okruhům pacientů

1. Domácí hospitalizace

je určena pacientům, kteří jsou propouštěni z nemocnice. Umožňuje brzké propuštění z nemocničního prostředí do pohodlí domova.

O pacienta doma pečuje zkušená zdravotní sestra a je o něj postaráno stejně jako v nemocnici. Zkušenosti ukazují, že psychická pohoda domácího prostředí urychluje doléčení po operacích, úrazech, léčbě srdečních nebo nervových chorob, apod.

Tento druh péče ordinuje lékař, který pacienta propouští z nemocnice. Takový předpis má platnost 14 dní po propuštění, péči tedy za určitých podmínek hradí zdravotní pojišťovna a to až do rozsahu 3 hodin za den trvá-li doléčování déle, platí pro něj pravidla jako u chronicky nemocných pacientů.

2. Dlouhodobá péče o chronicky nemocné pacienty

je určena pacientům, kteří nepotřebují pobyt v nemocnici, ale jejich zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou péči kvalifikované zdravotní sestry. Příkladem mohou být pacienti s nehojícími se proleženinami, kteří mají naindikovány injekce, diabetici, pacienti po mozkových příhodách, apod.

Takovou péči může ordinovat pacientův praktický lékař a je tedy plně hrazena zdravotní pojištovnou do rozsahu 3 hodin denně.

Zdravotní domácí péči poskytujeme i bez indikace ošetřujícího lékaře, jedná se však o placenou službu vyžádanou klientem popř. jeho rodinnými příslušníky, viz. domácí péče neindikovaná lékařem. 

Sestřičky v domácí péči navštěvují pacienty dle indikace lékaře v dobu, kterou lékař stanoví. Pokud to zdravotní stav pacienta vyžaduje, tak jej sestra navštíví v rámci služebního výjezdu kdykoliv.

Samotnou zdravotní péči zajišťuje tým několika zkušených zdravotních sester. Ty procházejí vždy konkurzním řízením a přijímacími pohovory a jsou přijímány na základě splnění náročných požadavků. Úroveň a kvalitu péče podporuje systém dalšího vzdělávání prostřednictvím přednášek, školení nebo speciálních kurzů a stáží v nemocnicích. Sestřičky jsou tak schopny pečovat i o pacienty, kteří vyžadují náročné či specializované ošetřování (např. léčba bolesti, onkologická péče, aplikace složitých infuzí pumpou, atd.).

Poukaz na vyšetření/ošetření DP

Varování
Zavřít