Zdravotní lymfodrenáže

Zdravotní lymfodrenáže jsou vhodné pro léčbu lymfedému. Poskytujeme je od roku 1996 na základě indikace ošetřujícího lékaře a jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Lymfatická drenáž pomáhá normalizovat a udržovat vyvážený vztah dynamického proudění mezi krevním a lymfatickým systémem a tkání. Poruchy v mízním nebo žilním systému, málo aktivní svalové odčerpání mají za následek funkční i estetické změny kůže, podkoží i dalších orgánů.

S našimi dosavadními zkušenostmi s léčbou lymfedému dosahujeme změknutí otoku, redukci otoku a u nemocných se sekundárním lymfedémem i k vymizení otoku.

Co je lymfedém

Lymfedém je vysokoproteinový otok, který je podmíněn dysfunkcí lymfatického systému. Postihuje většinou horní a dolní končetiny, vzácněji obličej, oblast genitálu, břicha a další části těla. Lymfedém je chronické onemocnění, které značně ovlivňuje kvalitu života, která se může projevit poruchou hybnosti a bolestí.

Otok se časem stává tužším , nabývá větších rozměrů, deformuje postiženou oblast těla a tím pacienta značně omezuje ve všech aspektech jeho života.

Léčba

Léčba se provádí ve 2 fázích, manuální a následně přístrojová lymfodrenáž pomocí přístroje Lymfoven a speciálních návleků, ke kterým se zvolí dle typu otoku příslušný kompresní program. Léčba je dlouhodobá záležitost a pacienti se k nám několikrát vracejí. Terapie se provádí v sériích vždy nejméně 10 ošetření a tyto série mají v rámci roku podle stupně otoku různě dlouhé intervaly.

Zdravotní lymfodrenáž je vhodná u těchto léčebných indikací:

 • vrozené postižení lymfatického systému,
 • získané postižení lymfatického systému (po operacích, úrazech, ozařování),
 • chronická žilní nedostatečnost,
 • křečové žíly,
 • předoperační a pooperační prevence hluboké trombózy,
 • terapie bércových vředů při chronické žilní nedostatečnosti,
 • revmatické otoky,
 • rehabilitace končetin,
 • patologické ukládání tuků v podkoží, tzv. lipedém.

Ostatní:

 • odstranění pocitu těžkých nohou,
 • rehabilitace sportovců a pracovníků s vysokým zatížením nohou.

Kontraindikace:

 • srdeční dekompenzace,
 • otoky způsobené onemocnění jater a ledvin,
 • akutní virové nebo bakteriální onemocnění, užívání ATB,
 • akutní žilní onemocnění,
 • akutní kožní záněty,
 • zhoubné nádory.

Kompresivní bandáž a cvičení

Ke komplexní terapii lymfedému nezbytně patří kompresivní bandáž (je pro léčbu otoku velmi důležitá). Po každé proceduře je aplikována vícevrstvená bandáž, kterou aplikuje náš speciálně vyškolený zdravotnický personál. Nedílnou součástí je i speciální cvičení, kterým se potencuje tok lymfy.

Varování
Zavřít