Jednodenní chirurgie

V zahraničí je velká část operací prováděna s následnou péči jednodenní chirurgie. Pacient je ráno přijat, tentýž den operován, do večera propuštěn a léčba probíhá v pohodlí vlastního domova.

Od počátku roku 2003 provádíme ve spolupráci s Nemocnicí Třinec Podlesí návštěvy u pacientů v domácím prostředí, kteří podstoupili chirurgický zákrok na oddělení jednodenní chirurgie.

Jedná se o jednorázovou návštěvu u pacienta. Je provedeno kompletní vyšetření zdravotní sestrou, která zkontroluje všechny důležité tělesné funkce. Pokud je zapotřebí, je proveden převaz, případně bandáž, apod.

Následně je klient poučen v oblastech dietního režimu, hygieně po operačním zákroku, způsobech rehabilitace, atd. Informace o zdravotním stavu pacienta je předána lékaři.

Průzkum u pacientů prokázal, že jsou s možností jednodenní chirurgie velice spokojeni, neboť nemusí být ve většině případů po zákroku hospitalizováni. Tuto možnost jednodenní chirurgie velice oceňují matky malých dětí, které jsou takto ošetřeny a nejsou proto stresovány pobytem v nemocnici.

Varování
Zavřít