Komunitní plánování

Naše agentura domácí péče POMAD je členem pracovní skupiny "Péče o seniory" komunitního plánování města Frýdek-Místek.


V roce 2005 ve městě Frýdek-Místek byly vytvořeny základy pro spolupráci mezi poskytovateli sociálních služeb. Pracovní skupina "Péče o seniory" se pravidelně jednou měsíčně schází, program je tvořen dle aktuálních potřeb zástupců jednotlivých organizací. Dochází tak ke spolupráci a propojenosti potřeb nutných k zajištění péče o seniory ve městě Frýdek-Místek.

Principy komunitního plánování jsou především partnerství a spolupráce v triádě "zadavatel" – "poskytovatel" - "uživatel", zapojování místního společenství, vycházení z potřeb obyvatel a kompromis přání a možností.

Pracovní skupina se skládá se z členů pracujících v pečovatelské službě, ošetřovatelských agenturách, pobytových zařízeních, jako dobrovolníci v zařízeních sociálních služeb, na odboru sociálních služeb nebo v aktivizačních službách.

Seznam aktuálních členů komunitního plánování rozvoje sociálních služeb pracovní skupiny "Péče o seniory" najdete na stránkách Města Frýdek-Místek.

Adresáře poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit naleznete v tomto odkazu.

Varování
Zavřít