• Popis základních úkonů a činností

Popis základních úkonů a činností

Popis základních úkonů pečovatelské služby POMAD 

Základní  sociální poradenství

Toto poradenství je poskytováno bezplatně a je zaměřeno na osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální situace a potřebují se zorientovat v možnostech, jak nastalou situaci řešit.

Poradenství poskytuje uživatelům sociální pracovnice telefonicky na čísle 737 057 515 nebo po domluvě na adrese J. Čapka 721, Frýdek-Místek v době pondělí – pátek 7-15 hod. Vyžaduje-li to situace, navštíví sociální pracovnice uživatele v jeho domácnosti nebo na jiném dohodnutém místě.

 Pomoc  při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 1. Pomoc a podpora  při podávání jídla a pití: spočívá v nakrájení stravy na sousta, její ohřátí buď na sporáku nebo za použití mikrovlnné trouby, otevření jídlonosiče, naservírování jídla z jídlonosiče na talíř a jeho ohřátí. Nalití nápoje do sklenice nebo hrnku, případné přihřátí a dochucení podle přání uživatele.

Pečovatelka umyje (dle dohody s uživatelem) nádobí a sklidí stůl, případně umyje podlahu (pokud je přípravou jídla zašpiněná). Čas strávený úklidem po přípravě a podání jídla je čas účtovaný k tomuto úkonu. Suroviny na přípravu jídla a pití je povinen zajistit uživatel na vlastní náklady nebo je zajistí pečovatelka v rámci nákupu.

2. Pomoc při  oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek: nachystání oblečení podle přání uživatele, oblékání a svlékání, přidržení a dopomoc při oblékání a svlékání, zapínání a rozepínání knoflíků, zipů a háčků, obouvání a zavazování obuvi, nasazování a upínání protéz, kýlních pásů apod.

3. Pomoc při  prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru: doprovod uživatele po vnitřním prostoru buď přímo (uživatel se drží pracovníka) nebo nepřímo (pracovník uživatele směřuje ústními pokyny).

4. Pomoc při  přesunu na lůžko nebo vozík: musí být ze strany uživatele vytvořeny vhodné podmínky, aby bylo možné úkon bezpečně provádět. U plně imobilního klienta je tento úkon prováděn pouze za použití zvedáku, případně za pomoci dalších osob z důvodu dodržení bezpečnosti. Pomoc při zvedání, přistavení vozíku, přidržení při přesedání na vozík.

Pomoc  při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

1. Pomoc při úkonech  osobní hygieny: napouštění vany, podporu uživateli při vstupu a výstupu z vany nebo sprchového koutu, pomoc při opláchnutí a osušení uživatele, opláchnutí uživatele žínkou, vypouštění vany.

2. Pomoc při  základní péči o vlasy a nehty: základní péče o vlasy zahrnuje jejich umytí, vysušení, učesání vlasů za použití hřebenu a fénu uživatele. Péče o nehty zahrnuje ostříhání a zapilování nehtů nástroji uživatele.

3. Pomoc při  použití WC: pomoc při stažení kalhot a prádla, odstranění pleny nebo plenkových kalhot, přidržení uživatele při usedání na mísu, otření po vykonané potřebě, pomoc při vstávání, vložení nové pleny nebo plenkových kalhotek, oblečení prádla a kalhot.

Obecná  pravidla: 

Hygienické prostředky sloužící k osobní hygieně uživatele je povinen si zajistit uživatel na své náklady, případně se uživatel domluví s pečovatelkou, že potřebné prostředky pečovatelka zakoupí a uživatel částku za prostředky uhradí.

Uživatel se zavazuje respektovat používání některých hygienických a ošetřovatelských prostředků pečovatelkou, např. jednorázové žínky, jednorázové rukavice (zajišťuje poskytovatel).

Pokud se provádí výměna plenkových kalhotek či jiných inkontinenčních pomůcek, uživatel poskytne sáček či pytel na odkládání použitých plenkových kalhotek.

V případě onemocnění uživatele infekčním nebo jiným onemocněním, kterým by bylo přímo ohroženo zdraví pracovníků poskytovatele, má poskytovatel právo přerušit poskytování služby do doby vyléčení onemocnění.

Poskytnutí stravy nebo  pomoc při zajištění stravy

1. Pomoc při  přípravě jídla a pití: zajišťuje se v domácnosti uživatele, kdy si uživatel připravuje jídlo sám z vlastních surovin a pečovatelka pomáhá při činnostech, které sám nezvládá.

2. Příprava a  podání jídla a pití: pečovatelka připravuje jídlo ze surovin uživatele v jeho domácnosti za použití jeho nádobí a zařízení. Jídlo také servíruje, případně uživatele krmí a po jídle pomyje a uklidí nádobí.

3. Pečovatelská služba Pomad nezajišťuje rozvoz stravy, oběd je uživatelům v případě zájmu dovážen autem jiných smluvních společností; pečovatelka může zprostředkovat kontakt na dovoz jídla nebo zajistit pěšky donášku oběda např. z nejbližší vývařovny u bydliště uživatele.

Pomoc  při zajištění chodu domácnosti

1. Běžný úklid a  údržba domácnosti: zahrnuje vysávání, zametání, vytírání na mokro, utírání prachu, vyklepání přeložek, ometení pavučin, úklid prádla do skříně, umytí a utření nádobí – jeho uklizení na určené místo, otření pracovní desky a dveří kuchyňské linky, umytí dřezu, úklid nakoupených potravin, vynesení odpadků, umytí wc, umyvadla, vany – sprchového koutu, otření kachliček, leštění zrcadel, zalévání květin.

Úklidové prostředky a pomůcky zajistí uživatel vlastní.

2. Údržba domácích  spotřebičů: umytí sporáku, mikrovlnné trouby, varné konvice, pračky, myčky, odmrazení a umytí chladničky a mrazničky, výměna sáčků ve vysavači.

Pracovnice neprovádí opravu těchto spotřebičů! V případě závady upozorní uživatele a výkon neprovádí.

3. Pomoc při  zajištění velkého úklidu domácnosti: úkony běžného úklidu rozšířené o mytí oken a věšení záclon, omytí dveří, leštění nábytku, utření prachu na skříních, vysávání čalouněného nábytku a mytí radiátorů.

Za běžný úklid je považován úklid v intervalu minimálně jednou za 14 dní a znamená např. vytření podlahy, vyluxování, utření prachu, umytí domácích spotřebičů, umytí povrchů (stoly, skříně,…), umytí koupelny (vana, umyvadlo, povrchy) a WC. Z hlediska bezpečnosti práce neprovádíme úklid ve výšce nad 170 cm.

Za velký úklid je považováno např. vyklepání a praní koberců, čištění matrací, koberců nebo sedacích souprav, vyndání věcí ze skříní (nádobí, šatstvo,…) a vymytí těchto skříní, mytí oken, mytí dveří, dezinfekce podlah a povrchů, mytí lustrů, úklid po malování, odhrnování sněhu.

Tento úkon pečovatelská služba neposkytuje, může zprostředkovat úklidovou firmu (pokud toho není schopen uživatel sám), která tento úklid provede.

Pokud uživatel požaduje další činnosti, jsou uživateli předány kontakty na úklidové firmy, které disponují speciálními prostředky a pomůckami.

Úklid se týká pouze prostor, které uživatel skutečně obývá, tzn., že pečovatelka neuklízí celý dům, pokud uživatel evidentně bydlí např. ve dvou místnostech s příslušenstvím.

Neprovádíme úklid na zahradě, odvoz odpadů, sběr ovoce, kosení, plevání a zalévání zahrady, údržbu hrobů.

Je možné prostředkovat kontakt na firmu, která takovýto úklid provede.

4. Donáška vody: tento úkon je poskytován v případě havárie při zásobování domácnosti uživatele z náhradního zdroje pitné vody, uživatel může požadovat pouze nezbytné množství vody potřebné k zajištění vaření, opláchnutí nádobí, základní hygieny. Nádoby vhodné pro donášku vody zajišťuje uživatel.

5. Topení v  kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení: úkon zahrnuje donášku (nikoli skládání) uhlí a dřeva, vynesení popela k tomu určené nádobě a základní očištění povrchu topného zařízení.

Pokud je třeba, pečovatelka zajišťuje přípravu otopu, naštípání třísek na zátop, přinesení polen, uhlí nebo jiného otopu na místo, které určí uživatel.

6. Běžné nákupy a  pochůzky: běžný nákup zahrnuje převzetí nákupního seznamu a finanční hotovosti, cesta do obchodu, doba nákupu, cesta ke klientovi, předání nákupu a vyúčtování; pochůzka: vyzvednutí receptu u lékaře, léků v lékárně, pošta apod.

Pečovatelka nemůže provádět výběr z bankomatu a disponovat PIN uživatele!

Běžným nákupem je myšlen nákup do hmotnosti 5 kg (včetně) – pravidelný nákup pro vlastní potřebu – základní potraviny, např. ovoce, zelenina, maso, uzenina, mycí a úklidové prostředky.

Nákupy provádí pečovatelka v obchodech nejblíže k místu bydliště uživatele.

Správnost vyúčtování a to, že nákup byl dodán (či pochůzka byla zajištěna) v požadovaném sortimentu a kvalitě odsouhlasí uživatel i pečovatelka svým podpisem v denním záznamu. Na pozdější reklamace není brán zřetel.

Způsob předání požadavku na nákup záleží na domluvě uživatele s pečovatelkou, tento způsob je zaznamenán v Individuálním plánu - např. uživatel je domluvený s pečovatelkou na době, kdy si pečovatelka v domácnosti uživatele vyzvedne lístek se seznamem na nákup nebo uživatel zatelefonuje pečovatelce informace o nákupu.

Pochůzkami se rozumí zajištění léků u lékaře vyzvednutím receptu a lékárny z lékárny a donáška léků do domácnosti uživatele, zajišťování kompenzačních pomůcek, osobní objednání na vyšetření, zajištění nejrůznějších oprav, vyřizování úředních záležitostí, styk s úřady, finančními domy, placení složenek na poště apod.

7. Velký nákup,  například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti: tento úkon je zajišťován nad rozsah běžného nákupu, přičemž jeho hmotnost nesmí překročit 15 kg na jeden úkon a pracovnici.

Nákup se provádí v nejbližším možném obchodě.

8. Praní a žehlení  ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy: zahrnuje vážení a třídění prádla, vložení do pračky a dávkování pracího prostředku, pověšení prádla, po usušení jeho posbírání, žehlení, poskládání a uložení, prádlo je práno v domácnosti uživatele za použití jeho přístrojů a prostředků.

Prací prášky, aviváž či škrob zajišťuje uživatel.

Drobné opravy vypraného prádla jsou možné pouze v případě, že to umožňují provozní podmínky služby. V případě nutnosti vyspravení prádla je uživateli doporučeno či zprostředkováno vyspravení v krejčovství.

9. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: doprovázení do zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.


* Úhrada za úkony se počítá podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování těchto úkonů, vč. času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí po 15 minutách.


Popis fakultativních úkonů

 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Uživatelé mají možnost využít „půjčovnu  kompenzačních pomůcek“. 

Na recepci a webových stránkách www.pomadfm.cz je k dispozici ceník.

Půjčovné je předem hrazeno vždy na celý kalendářní měsíc. U neúplných měsíců se účtuje pouze poměrná část ceny podle počtu dní zapůjčení pomůcek. V případě zájmu je možný dovoz do místa bydliště. Půjčovna je doplňována a obnovována dle poptávky uživatelů a dle možností poskytovatele.

Kontakt: pondělí – pátek: 7.00 – 15.00 hod

telefon: 558 680 281, 777 755 907

e-mail: info@pomadfm.cz

 

 • Dohled nad dospělým člověkem: dohledem se rozumí poskytnutí uživateli společnost na dobu, kdy je mimo domov osoba, která jinak o uživatele pečuje, nebo jako pomoc rodině v péči o uživatele. Dále je to dohled jako kontrola stavu uživatele v domácnosti, zda je uživatel v pořádku.

Dohled  nad příjmem léků znamená, že se pečovatelka osobně ujistí, zda si uživatel vzal svou dávku léků (případně mu připomene braní léků), které blízká osoba nebo zdravotník (sestra, lékař) předem připravil do zásobníku.

Pečovatelka nemá oprávnění léky dávkovat.

 • Doprovod při procházce dospělých: pečovatelka doprovází uživatele pěšky, maximální   frekvence doprovodu je 1x týdně u jednoho uživatele.


 • Rehabilitace – ergoterapeutická práce: zaměřuje se na motoriku horních končetin, udržení rozsahu pohybu a cvičení jemné motoriky, aktivizační techniky, nácvik sebeobslužných činností, podpora samostatné chůze nebo s chodítkem.


 • Je možno rozšířit o tréning kognitivních dovedností - zábavnou formou pracovat na zlepšení komunikace, řeči, pozornosti, soustředění, dlouhodobé a krátkodobé paměti (např. v křížovkách, hlavolamech, řešení logických úloh nebo vědomostních kvízů, na znalostech literatury, hudby apod.).


 • Péče o kůži: znamená natření rukou nebo nohou při suché kůži, příp. tělo po koupeli


 • Pomoc s malými domácími zvířaty: pokud je v domácnosti jedno drobné zvíře (malý pes, kočka, pták v kleci), je možné vyvenčit na zahradě nebo nachystat jim jídlo.


 • Zajištění  drobných řemeslných prací: pečovatelka může zprostředkovat kontakt nebo domluvit firmu, která uživateli pomůže s opravami v domácnosti.  

 

 • Úklid  společného prostoru domu: není součástí velkého úklidu domácnosti uživatele, týká se společné chodby, schodiště, sklepa, prostor před domem (neprovádí  se úklid na zahradě, sběr plodů, odpadků, pravidelné odklízení sněhu v zimě apod.).


 • Poplatek  na úhradu nákladů z důvodu zbytečné pochůzky: nenahlášené nezastižení klienta na sjednané adrese nebo odmítnutí služby klientem, přesto že byla schůzka předem sjednána a pečovatelka dorazila ve smluvený termín a čas.


 • Domácí péče neindikovaná lékařem: př. měření glukometrem, ošetření drobných oděrek a defektů, pro které není nutná předepsaná indikace lékařem.


 • Mobilní telefon k vyřízení: pokud uživatel nemá vlastní mobilní telefon nebo pevnou linku, je možno použít mobil pečovatelky např. pro objednání k lékaři (př. žádost o vypsání receptu), na úřad. Hovor je účtován dle tarifu mobilního operátora.

 

 

* Fakultativními činnostmi se rozumí taková péče a podpora, která je nad rámec zákonem stanovených základních činností pečovatelské služby.

Varování
Zavřít